En fredlös

Författaren Vilhelm Moberg föddes i Kronobergs län i Småland. Han tvekade aldrig att utmana etablissemanget och slogs hela sitt liv för friheten. Vad kan man annans göra om man föds i Småland, mitt i Värend i virdarnas land? Om en person kom i konflikt med statsmakten eller blev orättvist behandlad under medeltiden fanns det få möjligheter att hävda sin rätt. Kanske hamnade man i stupstocken och mottog allmänhetens förakt för att man opponerade sig mot någon diskriminerande lag, eller ifrågasatte de styrandes rätt att ta ut skatt på det arbete man gjorde. Men för en landsbygdsbo fanns det alltid en möjlighet till – förutom den att ge upp. Skogen och landsbygden erbjöd skydd, den kunde statsmakten inte kontrollera. Om du slog dig ner i koja i ett otillgängligt område fick du slåss mot svält och vilddjur men slapp ge upp dina ideal.

Ett par kängor

Moberg utmanade de mäktiga, och deltog i intellektuella strider om den rättsröta som genomsyrade det svenska samhället under efterkrigstiden. Han behöll ett underdogperspektiv trots att han var en uppburen författare. När han inte hade lust att skriva böcker började han istället bruka jorden på sin gård i Uppland. Moberg följde ett modernt spår men han gick i kängor som burits av smålänningar sedan tidernas begynnelse. Det finns alltid en liten chans att du kan få det du vill uppnå men du får inte ge upp bara för att du möter motgång.

Våghalsighet bryter monotonin

En bonde som sår jorden kan aldrig veta med hundra procent att han kommer få lön för mödan. Vädrets makter styr han inte över, och inte heller hur priset kommer att se ut när hans produkt kommer ut på marknaden. Har han jobbat förgäves? Han får göra sitt bästa och hoppas på moder Freja. Denna riskbenägenhet har ett namn: vinnarinstinkt. För den med rätt sinnelag är Bingo.com Casino en möjlighet till ett äventyr. Även om din kalender är fulltecknad kan du utnyttja pauser och restid med högoktanigt casinospel på mobilen.

Bönder i jakt på land

De första utvandrare som åkte över Atlanten var landsortsbor som gav sig av på grund av de jungfruliga marker som de blivit lovade av den amerikanska staten om de vågade ta steget över havet. De var duktiga bönder som inte var fattiga i anden. Kanske kände de sig motarbetade i Sverige som var ett riktigt klassamhälle vid denna tid. De hade ostyriga hjärnor och starka ben. I det nya landet skulle de få användning för såväl ben som skalle. Den oexploaterade landsbygden var deras chans. Här i det nya landet kunde man berika sig och släppa loss sin påhittighet utan att någon la sig i ens aktiviteter. Här kunde man sätta en spade i jorden och gräva en brunn som om man vore en patriark i Gamla testamentet.

Folket bygger landet

De mer avlägsna delarna av ett land har en fördel på grund av sin otillgänglighet och isolering. Det är ingen slump att revolutionärer som Mao Tse Tung, Ho Chi min, och Fidel Castro valde landsbygden som utgångspunkt för sina gerillarörelser på grund av den dåliga infrastruktur och väderförhållanden i dessa områden. Batistas mekaniserade armé körde fast i gyttjan och utsattes för bakhåll när den försökte erövra Castros ställningar i Sierra Madre. Om man kan klara umbäranden som landsbygden erbjuder kan man också vinna frihet för ett helt folk.