Tidningen Land är jordbrukarens bästa vän vid köksbordet. Här kan man läsa artiklar om lasagne-odling och lägga upp taktiken inför myrornas krig som huset brukar invaderas av till sommaren. Men den stora ödesfrågan för landsbygden är avfolkningen. När folk flyttar från land till stad, urholkas skatteunderlaget och kommunerna blir fattigare, därmed försämras servicen och utbudet. Det verkar som om landsbygdens framtid avgörs i storstäderna även om det finns undantag.

Siklöjan som används till Toast Skagen och betingar ett pris på 400 kronor/hg är ett exempel på en lyckad affärsverksamhet. När beståndet hotades av säl som har förökat sig kraftigt i antal lyckades kustfiskarna i Bottniska viken via medier skapa opinion för licensjakt på säl.

Den karismatiske kommunalpolitiker Peter Eriksson från Kalix gjorde Botniabanan till en hjärtefråga när han valdes in i riksdagen. I Norrland finns det mycket gruvdrift så de stora avstånden gör att infrastruktur blir en fråga om liv och död. Eriksson hade en maskros på kavajuppslaget men framför allt en nära kontakt med verkligheten i regionen där han är född. Eriksson vann förståelse för sina åsikter i Stockholm och banan byggdes 2010 vilket blev krönet på hans karriär.

Strid om resurser

I Corona-tider pågår en dragkamp om resurser. Storstadsbefolkning som är van att se landsbygden som sin rekreationsort har nu blivit föremål för mycket ilska. Vårdkapaciteten byggs efter antalet folkbokförda på orten, om nu stockholmare använder sina sommarbostäder för sin karantän och blir allvarligt sjuka så kan man åderlåta de vårdresurser som finns för de fastboende.

Uranbrytning skulle öka befolkningstalet drastiskt i vissa delar av landet. Det är inte svårt att förstå att det krävs en lokalopinion från befolkningen som lever i de uranrika områdena för att få statsmakten och kapital att dra igång ett stort energiprojekt.

En annan jobbskapare vore att bygga ut de oreglerade älvarna. Miljövännerna som oroar sig om fiskens vandringsleder skulle säkert skriva många insändare i lokalpressen. Och energikonsulterna skulle påminna om att det finns faunapassager som möjliggör fiskens förflyttning så att miljöpåverkan från de nya anläggningarna skulle vara obetydliga. Dessutom fungerar vattenkraften som en reservkraft för vindkraftens oregelbundna produktion. Är tiden mogen för en rejäl satsning på landsbygden?