Landsortsbor från norr till söder klagar ofta på att det är Stockholm som sätter dagordningen för vad som diskuteras i riket. Man anser sig vara missförstådd. Det kan vara lodjursjakten i Norrland som storstadspressen kallar barbarisk, men som egentligen är nödvändig för att inte utsätta renhjorden för tapp. Detsamma gäller viltvården, och frågan om vargens vara eller icke vara. Allt bestäms långt från platsen där sakkunskapen finns – på landet. Renen får en lång dödskamp eftersom lodjuret bara äter tills det blir mätt. Det dödar inte renen. När den är hungrig igen ett dygn senare återkommer den för att avsluta måltiden. Så frågan är vem som är barbarisk? Jägaren eller lodjuret?

Obevakade järnvägsövergångar

Det finns många obevakade järnvägsövergångar på landet som staten inte rustar upp, menar landsortsbefolkningen. Varje år förolyckas människor på grund av obefintlig skyltning. Men det struntar man i på Vägverket. I Stockholm anses det att man redan betalar ut tillräckligt i regionstöd. Denna utgift är onödig, anser man.

Konflikter mellan stad och land

I alla länder finns det en centralmakt som man måste lyda oavsett om man vill det eller inte. I Frankrike har spänningarna mellan stad och land blivit så stora att bönder i traktorer har blockerat motorvägarna. På landsbygden kör man långa sträckor och vid skattehöjningar på bensin och diesel försvinner lönsamheten på verksamheten. Miljöskatter är en viktig intäkt för staten, men den hotar att slå ut många företag på landet.

Ta vara på vårt kulturarv

Om redaktörerna på storstadspressen får bestämma förpassas det som sker på landet till sista sidan eller rapporteras inte alls. Frågan är bara hur man ska göra landsortspressen lönsam? Annonsmarknaden har traditionellt gjort landsortstidningar rika, även om den lokala tidningsfamiljen kanske inte hade på sig spenderbyxorna angående kulturbevakning eller honorar till sina frilansare. Skandinavien har ett helt unik flora av små populära lokaltidningar där ortsbefolkningen kan spegla sig och läsa om sina frågor. Det kan bero på långa geografiska avstånd och bergskedjor som isolerat regionerna och skapat starka lokala institutioner.

En misslyckad affär

De landsortstidningar som hade en centerpartistisk partifärg och ägdes av Centerpartiet avyttrades i rätt ögonblick. Stampen AB som köpte tidningarna insåg inte att deras lönsamhet snart skulle var ett minne blott, eftersom annonsmarknaden dog på grund av de digitala mediernas intåg. Det som i årtionden varit en värdefull kassako förvandlades nu till ett berg av kostnader. Debet och kredit gick inte ihop. Stampen AB med familjen Hjörne som huvudägare gör nu allt för att skapa synergi-fördelar mellan tidningarna för att få ner kostnaderna.